8.73.  Wymachy nóg w płaszczyźnie czołowej

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem