8.591.  Wzmacnianie mięśni brzucha w siadzie na krześle z autooporem

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem