8.502.  Wzmacnianie mięśni stopy – odwracanie stopy z auto oporem

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem