8.501.  Wzmacnianie mięśni stopy – nawracanie stopy z auto oporem

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem