8.42.   Trening równowagi i propriocepcji w staniu na jednej nodze przy oczach zamkniętych

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem