8.339.  Ćwiczenie KKD w odciążeniu – ruch odwodzenia w stawach biodrowych

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem