8.330.  Oddychanie torem przeponowym – z kontrolą amplitudy ruchu

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem