8.277.   Rytmiczne ściskanie piłki w pozycji leżenia na boku

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem