8.266.  Ćwiczenie wyprostu w stawie biodrowym z obciążeniem

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem