8.158.  Dynamiczne ćwiczenie przepony w leżeniu

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem