7.91.  Wzmacnianie izometryczne mięśnia piszczelowego tylnego

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem