7.58.  Ćwiczenie samowspomagane zgięcia w stawie kolanowym

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem