7.31.   Dynamiczne ćwiczenie zgięcia w stawie skokowym

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem