6.127. Mobilizacja stawów kończyny dolnej w odciążeniu (ćwiczenie z wykorzystaniem systemu podwieszeń: UGUL, Therapy Master, Redcord, S-E-T)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem