6.116. Mobilizacja stawu kolanowego w odciążeniu (ćwiczenie z wykorzystaniem podwieszeń: UGUL, Therapy Master, Redcord, S-E-T)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem