5.153. Rozciąganie taśmy mięśniowej spiralnej z zaangażowaniem m. prostego uda (przykład dla lewej kończyny dolnej)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem