5.137. Zgięcie grzbietowe samowspomagane z wykorzystaniem nieelastycznej taśmy

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem