3.33.   Ćwiczenie specjalne korygujące wadę (przykład dla skoliozy dwułukowej, prawostronnej w odcinku piersiowym)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem