2.48. Rozciąganie mięśnia mostkowoobojczykowo-sutkowego w oparciu bokiem na dużej piłce gimnastycznej

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem